English   Türkçe   Deutsch  
STC

Projeler

Elektroform şekillendirme (Electroforming)

Elektroform şekillendirme 1880'li yılların ortalarında icat edilmiş olup, günümüzün en hassas metal kaplama ve üretimi teknolojisi olmuştur.

Basitçe tanımlamak gerekirse, bu teknoloji bir objenin nikel-kobalt alaşımları ile kaplanmasıdır. Ancak bu işlem elektron ve iyonizasyon kullanımı temeline dayanmaktadır. Bu işlem özel bir havuzda gerçekleştirilmektedir. Havuz içerisinde elektronun anotları iyonize edilir ve bu şekilde katot adı verilen istenilen şekildeki objeye yapıştırma gerçekleştirilir.

Elektroform şekillendirme bir nevi yineleme işlemidir ve milimetre kare başına 3.000 üzerinde delik ve 1,5-3 nanometrelik tolerans payı ile atomik boyutlara kadar inmektedir. Bu, elektroform şekillendirmenin önde gelen avantajlarındandır ve bugüne dek hiç bir teknolojinin ulaşamadığı, eşsiz bir ölçüm doğruluğu sağlamaktadır. Tolerans payı konusunda döküm, dövme, derin çekme, işleme veya diğer metal imalatı yöntemlerinden daha üstün olduğu gibi, aynı zamanda işlemin çok kez tekrarlanması gerektiği, çok adetli işlerde kusursuz işlem kontrolü sağlamaktadır ve böylelikle son ürünün daha düşük maliyet ile elde edilmesine sebep olmaktadır.

Elektroform şekillendirme bir ilave etme sürecidir – malzemenin bertaraf edilmesini gerektiren aşındırma veya lazer kesimi yöntemlerinden farklı olarak, neredeyse görsel rötuşları yapılmışçasına hassas bir kenar düzgünlüğü sağlamaktadır.

Elektroform şekillendirmenin diğer yöntemlere üstün olmasının diğer sebepleri ise, elektrik iletkenliği, kırılmazlık, ısı veya neme karşı dayanıklılık gibi özelliklere sahip olmasıyla beraber, ışık transmisyonunda kullanılabilirliği ve çok küçük bir kütleye sahip olmasıdır.


Emc

Elektromanyetik yükler kendilerini oldukça hissettirirler. Kışın bir yün kazağı çıkarırken saçlarımızın elektriklenmesi veya kapı koluna dokunduğumuzda çarpılmamız gibi durumları hepimiz yaşamışızdır. Fakat elektromanyetik yükler ile yalnızca günlük hayatımızda karşılaşmayız. Bu yükler günümüz yüksek teknoloji endüstrilerinde topraklanmadıkları takdirde ciddi sorunlara yol açabilmektedirler. Düşük yükler ister uçakta veya müzik setinde olsun, herhangi bir devrede, temiz odada, baskı veya paketleme hatlarında bütün bir elektronik sistemi bozabilmektedirler. Bu yükler çok düşük olmalarına rağmen, her yerde ciddi etkileri olabilmektedir; özellikle elektronik ile ilgili ürün ve cihazlarda. Örneğin FPD' lerde seste parazitler, görüntüde dalgalanmalar ve renkte bozukluklar yaratabilmektedirler.

Bu düşük yüklerin hasar verici özelliği o denli yüksek ki, müşterilerimize bu yüklere karşı çözüm sunabilmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu soruna karşı kimi yerde harici cihazlar kullanılıyor olsa da, bu cihazların yerleştirilemeyeceği tüm diğer yerler için EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ürünleri üretmekteyiz.

EMC ürünleri üretmemizdeki amaç, EMI (Elektromanyetik Parazit) tarafından yaratılan istenmeyen etkilere çözüm bulmak ve hem sürekli, hem de gelip giden enterferansları bertaraf etmektir. İster endüktif, kapasitif veya manyetik sorununuz olsun, problemli bölgenin üzerine basitçe yapıştırabileceğiniz ürünler yardımı ile bu probleminizi çözmekteyiz.


E-ışık (E-light)

Eğer siz de hayatın daha renkli olması gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman e-ışık teknolojisi ile tanışmanızın vakti gelmiş demektir. Belki de bu teknolojiyi tanıyorsunuzdur bile – Fakat biz, kesinlikle iyi tanıyoruz!

Elektrolüminesans (EL), bir malzemenin içinden elektrik akımı geçirilme sonucu bu malzemenin ışık saçmasına dair optik ve elektriksel bir fenomendir. Bu konuda kayıtlara geçen ilk araştırmalar 20. yüzyılın başlarında yapılmıştır. EL'nin sunduğu imkanlar o denli çekiciydi ki, geçen süre boyunca askeri ve ticari sistemlerde kullanımı konusundaki ilgi sürekli artmıştır.

Bu teknolojideki son gelişmeler EL'ye birçok özellik kattı. Bunlar daha yüksek verim, rutubet etkilerinin azaltılması ile daha uzun ömür, morötesi ışık emicileri, renk çeşitliliğinin artışı, daha az enerji tüketimi, kızılötesi ve morötesi emisyonlarının ortadan kaldırılmış olması ve ışığın parlaması ve titremesinin bertaraf edilmiş olmasıdır.

E-ışık teknolojisi rekabet halindeki bir teknoloji değildir, fakat kalınlığın, tasarımın ve esnekliğin önemli rol oynadığı alanlarda ampul kullanımına daha üstün bir alternatif olarak tasarlanmaktadır.

E-ışık sadece ticari kullanım için esnek çözümler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Havacılık ve Uzay sektöründe geleneksel aydınlatma sistemlerinin yarattığı fazla yükün ortadan kaldırılması, doğrudan gelen ışığın gözde gölge bırakması, parlama, düzensiz ışık veya pilot kabinindeki ışık yansımaları gibi ciddi sorunları çözmek amacı ile de kullanılmaktadır.

Neon veya floresan lambalar gibi diğer aydınlatma teknolojileri ile kıyasla daha az enerji gerektirmesi ve bu özelliğine ek olarak inceliği ve malzemenin esnekliği, EL teknolojisini reklam endüstrisi için de çok değerli hale getirmiştir.

Aydınlanması istenilen bölgeleri kusursuz biçimde planlayabiliyor, istenilen aydınlanma zamanını da tamamı ile kontrol edebiliyoruz. Bir şirket olarak e-ışığın sunduğu imkanların yardımı ile size esnek, dinamik ve yaratıcı olmanızı sağlamaktayız. Bunlar, size sunabileceklerimizin ta kendileridir.


Fotolüminesans

Fotolüminesans (PL), bir maddenin fotonlarını emen (elektromanyetik radyasyon) ve sonrasında onları tekrar yayan oluşuma verilen isimdir. Bu oluşum kuantum mekaniği ile daha yüksek bir enerji durumuna uyarılma ve müteakiben bir fotonun eşliğinde daha düşük bir enerji durumuna geri dönüşümü şeklinde de açıklanabilir.

Fotolümen ürünler fosfor içerir – bu madde şarj olduktan sonra, çok uzun bir süre boyunca görünür ışık yayar.

Buradaki oluşum, mevcut enerji durumlarının ve ışık dalga boyları arasında izin verilen geçişlerin emilip, tekrar yayılmasıdır. Bu da karanlıkta parlamaya yol açmaktadır.

 
web: pennetti